Contact

Mr.李志洋

国际贸易部

Tel

86-22-23869195

Postcode
300380
Email

landy@bimotech.com.cn

Address
Fujin Road, Zhongbei Town, Xiqing District, Tianjin City
WhatsApp

https://wa.me/8618622695695